Ring: 59 44 16 73

(Åbningstider man-fre 08.30-16.00)

Skumanlæg


Lagerfaciliteter, forbrændingsanlæg, olieterminaler, raffinaderier eller plast- og dækdepoter har én ting til fælles: De udgør en særlig risiko. Når der går ild i brandfarlige væsker eller plastic, spredes branden meget hurtigt og giftige forbrændingsprodukter og gasser udledes. Dette resulterer i skader, der kan koste millioner såvel som forurening af miljøet.


Skumanlæg giver den mest effektive brandbeskyttelse, især for brandklasse A og B. I tilfælde af brand kan man hurtigt sprede skummet over store områder ved hjælp af skumanlæg med skumcentral tilblandere, skum monitors eller skum sprinklere. Med en installation tilpasset de lokale forhold sikrer et skumanlæg, at branden bekæmpes hurtigt, sikkert og på en miljøvenlig måde.


Skumanlæg anvendes til:


 • Brand i brandfarlige væsker
 • Dækning af truede objekter
 • Mindske afdampning fra farlige stoffer


I modsætning til vand, er skum lettere end forbrændingsmaterialer såsom olie eller benzin. Skumanlæg er derfor et meget effektivt middel til brandslukning, som består af vand, skum og luft. Mængden af luft bestemmer typen af skum og ændrer dets egenskaber. Et skumanlæg kan i kraft af skummets mange egenskaber både køle, undertrykke og adskille, dækker og isolerer en brand.


Med skumanlæg fra Dansale opnås optimal brandsikring. Ethvert skumanlæg kan installeres, så det passer til din virksomheds behov og er i overensstemmelse med kravene til det pågældende anlæg.


Anvendelsesområder for skumanlæg


 • Silobrande
 • Medicinal industri
 • Flyhangarer
 • Raffinaderier
 • Forbrændingsanlæg/ affaldsdepot
 • Olieterminaler
 • Offshore og skibe
 • Transformeter station
 • Dækdepoter


Download datablade

Download brochure om let skum anlægInstallation og godkendelse af skumanlæg


Dansale samarbejder med en række underleverandører, som har mange års erfaring med installation af skumanlæg. Vi tilbyder desuden godkendelse af skumanlæg, ligesom vi også gerne varetager korrespondancen til myndigheder i denne forbindelse.